Davidsfonds Academie organiseert jaarlijks meer dan 120 cursussen in heel Vlaanderen. Enthousiaste docenten maken u wegwijs in diverse onderwerpen rond geschiedenis, kunst, muziek, actualiteit.


Ook in het voorjaar van 2018 in Keerbergen

 

JODEN en PALESTIJNEN

een onontwarbaar conflict?

door prof. Ludo ABICHT

 

- De oorsprong van het conflict

- De rol van buitenlandse machten 

- Scenario's voor de nabije toekomst

 

Zowel Joden als Palestijnen erkennen Abraham als stamvader. Volgens het Oude Testament heeft hij van God de landbelofte ontvangen die de Joden het recht geeft om ten allen tijde terug te keren naar hun Bijbelse vaderland. De mythologische figuur is daardoor misschien wel de oorzaak van een schijnbaar onoplosbaar conflict.

 

Ludo Abicht ontwarde voor ons de knoop van het ideologisch geschil, dat ook vandaag nog hoog oplaait. Hij onderzocht en onderzoekt nog steeds de oorsprong van het conflict tussen Palestijnen en Israëli's en zette in heldere lijnen uiteen hoe het zich ontwikkelde.

Een ongemeen boeiende en actuele cursusreeks. Verschillende weken voor het afsluiten van de inschrijvingen moesten we reeds aanvragen om deel te nemen weigeren wegens 'volzet'

 

 

 

Prof. LUDO ABICHT, classicus, filosoof en doctor in de Germaanse filiologie, promoveerde met een proefschrift over de Praagse Joods-Duitse auteur Paul Adler. Hij doceerde literatuur en filosofie in de VS en Canada en aan de Universiteit Antwerpen, de UGent en P.A.R.T.S.

Data: 7, 21 en 28 februari en 7 maart.

Wij danken de school SMIKS voor het gebruik van de fijne accomodatie.