Voorjaar 2020


14 februari 2020 om 19 u. VALENTIJNSAVOND

 

Zoals gewoonlijk starten we de avond met een hééél lekker en uitgebreid kaas-, vlees-, bier- en wijnbuffet.

Als gastspreker nodigen we KORNEEL DE RYNCK uit. 

Hij is de auteur van het boek 'Vroeger was alles anders'

 

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe en veranderde het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de moderne tijd heeft historicus en schrijver Korneel De Rynck nooit iets anders gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? ‘Vroeger was alles anders’ reconstrueert in woord en beeld het leven aan het einde van de jaren vijftig. Het brengt voor even de oude tijd, de jaren stillekes, terug.

 

Dit boek gaat over schepjes cichorei in de koffie, buurtcinema’s en stoffige kolenkachels. Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en toiletten buiten het huis. Verrassend voor jongere generaties, en heel herkenbaar voor wie een dagje ouder is.

3d_vroeger-was-alles-anders_def.jpg

Afbeeldingsresultaat voor kaas en wijnavond

 


15 Maart 2020 ontbijtbuffet met lezing door gastspreker

JORIS VERMASSEN

'Heilige tekst, Goddeloos Beeld. Een gespannen relatie' over Mohammedcartoons, de grenzen van de humor, en hoe daarmee om te gaan als striptekenaar/cartoonist...

Joris Vermassen tekent cartoons voor De Standaard. De aanslag op Charlie Hebdo raakte hem diep. Zijn interesse in de gespannen relatie tussen de "heilige' tekst en het "goddeloze' beeld leidde tot dit boek. Vermassen bekijkt het conflict in een bredere context. Tekst en beeld vormen de inzet van een voortdurende strijd tussen religieuze, politieke en culturele krachten. Imams staan niet alleen met hun veroordeling van afbeeldingen, ook voor schrijvers is het beeld vaak taboe: prentjes zijn goed genoeg voor strips en kinderboeken, maar in romans hinderen ze de verbeelding van de lezer. Beeldende kunstenaars staan dan weer huiverig tegenover literaire teksten, bang dat hun beelden worden herleid tot een illustratie.
In een genuanceerd, soms grappig en bijwijlen zeer persoonlijk verhaal analyseert Vermassen de oorzaken van het conflict, ontkracht hij de vooroordelen en gaat hij op zoek naar een verzoening in de praktijk. Overtuigend toont hij aan dat tekst en beeld geen vijanden zijn, maar vrienden die vruchtbaar kunnen samenwerken. In deze gepolariseerde tijden is het een welkome boodschap.