Kort overzicht van werkjaar 2018 - 2019

We brengen u hier een kort overzicht van onze planning voor het komende werkjaar.

Meer details i.v.m. plaats en inschrijving en inhoud van de activiteiten zullen we enkele weken vooraf

op deze website plaatsen.

Planning voor werkjaar 2018-2019

 

Zondag

30 sept

Ontbijtlezing

In het kader van 'KOM OP TEGEN KANKER'

Davidsfonds steunde de Compostela-actie van prof. Johan Swinnen. Hij komt op 30  september op een ontbijtlezing  van Davidsfonds Keerbergen spreken over ‘De lange tocht’.

 

Prof. Johan Swinnen is kankeronderzoeker aan het Leuvens Kankerinstituut. Zes jaar geleden kwam de ziekte plots heel dichtbij toen bij zijn zoon Pieter een hersentumor werd vastgesteld. Johan beloofde om van Leuven naar Compostela te lopen als zijn zoon de ziekte zou overleven. Afgelopen zomer heeft hij die belofte mogen waarmaken. Met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak stak hij een hart onder de riem van vele mensen. Johan vertelt over zijn lange tocht als kankeronderzoeker en als papa van een kankerpatiëntje. Aan de hand van foto’s en filmfragmenten neemt hij ons mee op weg naar Compostela. Hij leest enkele brieven voor uit zijn boek “de lange tocht” en schetst hoe het kankeronderzoek ook een lange weg aflegt. Zijn voordracht inspireert en brengt hoop ‘Als we echt willen, kunnen we veel bereiken, en kunnen we van kanker een controleerbare ziekte maken’.

 

Nadien geeft ons bestuurslid JAN CUMPS een lezing ‘Strips, angst en schoonheid. Van Gasthuisberg tot Compostela’ een overzicht van de belangrijkste strips waarin kanker (en Compostela) aan bod komen.

 

In de lezing behandelt Jan Cumps enkele belangrijke stripalbums waarin kanker een (vaak uitgebreide) rol speelt, met daarbij de nadruk op het feit dat - allicht onverwacht - humor in die beeldverhalen vaak prominent aanwezig is in woord en beeld. Enkele voorbeelden: Judith Vanistendael Toen David zijn stem verloor, Ernst & Zidrou Boule à zéro (vertaald als Kale kop), Magalie Lameloise Et puis j’ai eu un cancer de sein, David Small Stitches. A Memoir (vertaald als Sprakeloos: herinneringen), Joris Vermassen Het Zotte Geweld en verder twee recente voorbeelden in het Nederlands: Willem Ritstier, Wills kracht en Aspe & Marec, Bea. Afscheid van een Muze. Om te eindigen vermeldt Cumps kort enkele stripalbums die - in mindere of meerdere mate - de tocht naar Compostela als onderwerp hebben, zoals Judith Vanistendael, Pelgrim of niet? Een voetreis naar Santiago

 

 Programma op 30 september:
-  09.30-10.15 ontbijtbuffet
-  10.15-11.15 Johan Swinnen ‘De lange tocht’
-  11.15-11.45 Jan Cumps ‘Strips, angst en schoonheid. Van Gasthuisberg tot Compostela’

 

 

 

 

 

 

Woensdag

3-10-17 

24 okt

 

Cursusreeks

i.s.m DAVIDSFONDS ACADEMIE

Dirk Tieleman brengt ons  geschiedenis:

60 Jaar revolutie – Cuba na Castro

1959-2019. 60 jaar Castro. Wat heeft dat met het land gedaan? De statistieken geven een alfabetiseringsgraad van meer dan 99% aan en een kindersterftecijfer dat lager is dan in sommige geïndustrialiseerde landen. Toch zal het regime volgens waarnemers kapseizen. Gisteren was het land nog communistisch en onvrij, morgen is het kapitalistisch en vrij. Is Cuba een spiegel van de Sovjet-Unie?

 

 

 

 

Zondag

21 okt

VERS GEPERST

Kom op zondagmorgen kennismaken met onze planning voor het komende werkjaar en/of de nieuwe DF-uitgaven die je kan bestellen voor de hernieuwing van uw lidmaatschap. Zoals steeds bieden we alle bezoekers een aperitiefje aan.

 

 

 

 

Zondag 

18 nov

 

Ontbijtlezing

Als gastspreker hebben we deze keer BRUNO de WEVER n.a.v. zijn boek

DE GREEP NAAR DE MACHT  De klassieke, veelomvattende studie van de geschiedenis van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), die de collaboratie in Vlaanderen vlijmscherp analyseert. Een must voor wie zicht wil krijgen op het oorlogsverleden van ons land.

 

 

 

 

Zondag

20 Jan

 

TOAST LITERAIR

Ontbijt en een toast op het nieuwe jaar

Gastspreker: Toon HORSTEN komt ons vertellen hoe zijn Boek LANDLOPERS tot stand is gekomen. De fascinerende geschiedenis van de landloperskolonies in onze Noorderkempen

 

 

Zaterdag

16 feb

 

VALENTIJNSAVOND

Met zingen is de liefde begonnen!

Alvast een gepaste titel voor een feestelijke avond.

 

 

Zondag

10 maart

 

 

Ontbijtlezing

Gastspreker Vanessa Saenen

Vanessa Saenen is persverantwoordelijke bij UNHCR, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties opgericht met als doel het beschermen en ondersteunen van vluchtelingen met opvang, terugkeer, of vestiging in een ander land. Vanessa studeerde Germaanse Taalkunde en Europese Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven.

 

Zondag

21 april

 

 

TWEEDEHANDSBOEKEN-VERKOOP

Stilaan is het een traditie aan het worden dat we in het voorjaar een oproep doen aan iedereen om je boekenkast eens na te kijken! Zijn er exemplaren die je kwijt wil? Breng ze naar ons,

wij proberen ze nog aan de man te brengen. De opbrengst gaat naar een goed doel!