Zondagmorgen 27 september hielden we een ontbijtbuffet

met als gastspreekster HEDWIG ZEEDIJK die kwam spreken over

de ITALIAANSE POLITIEK